Menu

Twitter: popkoor_ioca

Nieuwe leden

Wil je graag meezingen?

popkoor ioca bestaat uit gemotiveerde en goede zangers met een innemend en sterk karakter.
Om het niveau van de groep qua zangkwaliteiten en karakter hoog te houden, streeft ioca alleen naar gelijkgestemden om het koor aan te vullen. We waken over de sfeer binnen ioca en het zangniveau.

Voorwaarden tot toetreding:

–          Een goede zangstem hebben
–          Gemotiveerd zijn
–          Gevoel voor ritme hebben
–          Soepel van geest zijn
–          Positief ingesteld zijn
–          Basiskennis notenleer wordt aanbevolen
–          Minimum leeftijd : 16 jaar
–          Maximum richtleeftijd bij instap 40 jaar
–          Passen in de groep

Elk aspirant koorlid dat na de eerste stemtest mag blijven, zal na drie maanden geëvalueerd worden. Na deze evaluatie, waarvan de datum op voorhand bepaald wordt, mag het aspirant koorlid al dan niet blijven. Er is dus een proefperiode van 3 maanden.

Je kan je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar kristin.vandenEynde@ioca.be . Geef je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum per e-mail door. Je zal vervolgens een uitnodiging ontvangen voor een repetitie op zondag tussen 10 en 12 uur. Na je eerste repetitie om 12 uur volgt er een stemtest.  Je brengt een eigen nummer naar keuze en je zal hierop beoordeeld worden door de dirigent Renaat Deckers die zal bepalen of je al dan niet kan beginnen aan je proefperiode.
Het lidgeld bedraagt € 20 per maand en € 10 voor studenten.
Hiervoor krijg je begeleiding door professionele muzikanten/ dirigenten die hun vak zeer goed onder de knie hebben. Er wordt intensief aan stemtraining gedaan. Popkoor ioca wordt voorbereid om op te treden in grote zalen. De organisatorische en professionele omkadering van de optredens is in handen van Kristin Van den Eynde.

Popkoor ioca staat erom gekend uitdagingen aan te nemen. Ben je niet bang om mee in nieuwe projecten te stappen? Dan is ioca wellicht iets voor jou.
Do you have what it takes? Schrijf je dan nu in.
Als je nog bijkomende vragen hebt, is Kristin altijd beschikbaar op het nummer 0478/48 58 66.


‘Beter een klein koor van hoog niveau dan een groot koor.’ Renaat Deckers

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube